Bokning villkor

Alla kunder som besöker Fjällfysiken träningsanläggning bör vara medvetna om och acceptera riskerna. Alla kunder uppmanas att rådfråga sin läkare innan bokning.
Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av några av våra villkor.
Vid bokning så godkänner Du Fjällfysikens villkor och regler.
Kunden ska ha läst och förstått villkoren.
Bokningsvillkor kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Fjällfysiken och Kunden.
Endast skriftliga överenskommelser angående ändringar av villkoren är giltiga. Ej muntliga.
För att placera en bokning kräver Fjällfysiken ett ifyllt bokningsformulär och en betald depositionsavgift. Kunder som bokar via telefon eller e-post kommer att anses ha läst bokningsvillkoren.
En bokning är accepterad och blir bindande först från den dag då Fjällfysiken har fått in depositionsavgiften eller hela summan på kontot och bekräftat bokningen via e-post
Fjällfysiken förbehåller sig rätten att avböja en bokning efter eget gottfinnande.
Depositionsavgiften betalas till Fjällfysiken på Swish nr: 1230485284 eller bankgiro: 311-8387 betalning skall vara på vårt konto inom 3 (tre) dagar från bokningstillfället i annat fall avbokas din vistelse.
Återstoden av avgiften betalas senast 4 veckor före ankomsten till Fjällfysiken om inte annat överenskommits med Fjällfysiken.
Om slutbetalning inte är gjord inom 4 veckor före ankomstdag avbokas vistelsen. Avbokning kan ske fram till 4 veckor före ankomstdatum. Depositionsavgiften återbetalas ej.
Om avbokning av fullbetald vistelse görs innan 4 veckor före ankomstdatum återbetalas bokningskostnaden utom depositionsbeloppet om 10%
Vid otillräcklig bokning av ett event kan Fjällfysiken tvingas ställa in, detta görs i så fall senast 2 veckor innan ankomstdag och alla pengar återbetalas då kunden.
Bokningar kan överföras till ny kund endast efter skriftlig överenskommelse med Fjällfysiken.
Kunder kan bli betalningsskyldiga för skador de orsakar på utrustning och inredning av lokaler, boende och utomhusgym/hinderbana under sin vistelse, med undantag för slitage.
Fjällfysiken tar inget ansvar för förlust, skada eller stöld av personliga ägodelar, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, kläder, smycken eller liknande föremål av värde, personlig utrustning eller liknande. Alla kunder uppmanas att se till att de har en egen försäkring för dessa händelser.
Vid bokning betalas en deposition om 10%
Denna deposition återbetalas inte om resan ställs in av kunden, men kommer att dras från den totala avgiften när full betalning sker.
För Gruppbokningar, Företag och specialiserade träningsupplägg kan depositionen variera vilket framgår av Offert.      Om inget annat skriftligen framgått är depositionen 10%
4 (fyra) Veckor före ankomstdatum skall vistelsen vara fullt betald. Inga återbetalningar sker efter denna tidpunkt och vi råder våra kunder att se till att ha en egen försäkring med avbokningsskydd.
Vid fullbokat event finns möjlighet att ställa sig på en väntelista, då kontaktar vi i turordning vid ev. avbokningar.
Om dåligt väder eller andra omständigheter utanför Fjällfysikens kontroll gör att en aktivitet måste ställas in kommer alltid en alternativ aktivitet erbjudas, inga pengar återbetalas vid inställd aktivitet.
Avresestäd i boendet ingår ej, men kan bokas
Inkluderat i paketpriser är grundläggande måltider, frukost, lunch och middag. Om önskemål finns om  specialkost till exempel vegetariskt, glutenfritt eller hög proteinhalt, kan det ordnas, i vissa fall mot extra kostnad. Önskemål/ beställning lämnas vid bokningstillfället. Ev. kostnad för specialkost specificeras på bokningsbekräftelse och skall vara betalt tillsammans med slutbetalningen senast 4 veckor innan ankomst. Om du väljer att hoppa över en måltid kommer inga pengar att återbetalas till dig.